UWAGA! Oszuści podszywają się pod naszą firmę - przeczytaj szczegółowe informacje, kliknij tutaj.

Polityka prywatności (RODO)

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować o kilku, niezmiernie istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji (biuro@liza.com.pl).

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
  Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest LiZa s.c. Jarosław Matysiak & Mirosław Tyra, 63-600 Kępno, Rynek 37/5.
 2. 2. O jakich danych osobowych mowa?
  Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.
 3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
  • w przypadku zawartej umowy (sprzedaży, zlecenia, itp.) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie
   • podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną.
   • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera
   • podstawą prawną przetwarzania danych  osobowych jest w tym wypadku art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą,
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez LiZa s.c. Jarosław Matysiak & Mirosław Tyra działalności gospodarczej
   • podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno - podatkowych w związku z prowadzoną przez LiZa s.c. Jarosław Matysiak & Mirosław Tyra działalnością  gospodarczą
   • podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 4. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?
  Jako podmiot gospodarczy dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:
  • innym podmiotom gospodarczym współpracującym z LiZa s.c. Jarosław Matysiak & Mirosław Tyra przy realizacji usług;
  • dostawcom usług zaopatrującym LiZa s.c. Jarosław Matysiak & Mirosław Tyra w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez LiZa s.c. Jarosław Matysiak & Mirosław Tyra oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających LiZa s.c. Jarosław Matysiak & Mirosław Tyra w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);
   • podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
  Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie LiZa s.c. Jarosław Matysiak & Mirosław Tyra dokonują przetwarzanie danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.
 5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?
  Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy, ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku.
 6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?
  Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:
  • w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:
   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
   • statystycznych i archiwizacyjnych,
   • nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
  • w celach marketingowych – przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
  • w celu subskrypcji do newslettera –  przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
  Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.
 7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
  Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:
  • umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do LiZa s.c. Jarosław Matysiak & Mirosław Tyra,
  • dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:
   • z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług LiZa s.c. Jarosław Matysiak & Mirosław Tyra drogą elektroniczną lub / i telefoniczną,
   • subskrypcji newslettera,
   • uczestnictwa w konkursach,
   • udziału w ankietach.
 8. Jakie mają Państwo prawa?
  W związku z przetwarzaniem przez LiZa s.c. Jarosław Matysiak & Mirosław Tyra Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zespół LiZa s.c. Jarosław Matysiak & Mirosław Tyra

Biuro Podróży LiZa

Od 2005 roku organizujemy wycieczki i wyjazdy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zabierzemy Cię w każde miejsce na świecie! Tylko my organizujemy wyjazdy według Twojego pomysłu!

Nasi Doradcy

Jarek
tel.: 696 016 750

Mirek
tel.: 607 168 588

Kontakt

Biuro Podróży LiZa s.c.
Jarosław Matysiak & Mirosław Tyra

Rynek 37, 63-600 Kępno

tel.: (62) 782 77 00

e-mail: biuro@liza.com.pl

Dane firmy

NIP: 619 195 04 99

REGON: 300 114 527

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 402

 

Polityka prywatności RODO
Klauzula informacyjna